Regio Deal: ondersteuning van Smart City initiatieven

We stellen steeds hogere eisen aan onze leefomgeving en door groei in drukke gebieden ontstaan er nieuwe knelpunten. Digitale technologieën zoals miniaturisering van techniek (sensoren), nieuwe connectiviteit (IoT) en data creëren daar nieuwe oplossingen voor. Om deze oplossingen op grotere schaal toe te passen ontbreekt het echter aan essentiële componenten.

Het Rijk stelt 5 tot 40 miljoen beschikbaar als eenmalige bijdrage aan de ontwikkeling van een regio. We willen een Regio Deal indienen en daar kun jij bij helpen.

Deze Regio Deal verzorgt de randvoorwaarden voor het herhalen en opschalen van ‘smart’ initiatieven. Initiatieven waarbij de digitale technologie een oplossende rol speelt voor het realiseren van maatschappelijke doelen. De Regio Deal haalt de belemmeringen weg om van de huidige pilotfases naar de opschalingsfase te komen en geeft de aanzet tot een structurele opschaling. Tevens verbindt en ondersteunt deze Regio Deal zoveel mogelijk Smart City initiatieven die reeds worden uitgevoerd.

Maatschappelijke relevantie

  • Door het toepassen van nieuwe oplossingen te versnellen draagt deze Regio Deal bij aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de regio en Nederland in zijn geheel.
  • Door de toepassing te vereenvoudigen wordt er op publieke gelden bespaard.
  • Door het verbinden van initiatieven voorkomt het een veelheid aan gelijksoortige pilots.

Wat jij kunt doen

Ga naar de website www.smartregionessentials.nl. daar zijn meerdere manieren om deel te nemen aan de Regio Deal: Smart Region Essentials:

  • Onderschrijf jij het belang van deze regio deal. Dat kan hier.
  • Onderschrijft jouw organisatie het belang van deze Regio Deal? Laat een logo plaatsen op deze pagina
  • Heb je een casus of werkpakket dat bij de Regio Deal past? Geef dat hier aan.
  • Deel deze oproep en activeer jouw netwerk.

LET OP! De Regio Deal is 1 september 2018 ingeleverd. Steunen kan nog altijd.