Smart city gaat puberen

Smart city gaat puberen

Illustratie van Arthur Robins

Data is een nieuwe bouwsteen voor de ontwikkeling van onze steden. De grote vraagstukken zoals mobiliteit, veiligheid, gezondheid  en energietransitie kunnen effectiever en efficiënter opgelost worden door het gebruik van data. Een goede analyse richt de activiteiten en maakt transparant wat wel en wat niet werkt.

Pilots blijven belangrijk om te beleven wat de impact van data is. De huidige fase van kleinschalige pilots, Proof of Technology en Proof of Concepts gaat over in een fase van opschalen en grootschalige projecten. De investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan door zowel de overheid als het bedrijfsleven gaan renderen. Projecten krijgen een echte impact door de grotere omvang en zijn daardoor commercieel interessanter met een hogere opbrengst.

Met de opschaling komen ook vraagstukken als standaardisatie, ethiek en eigenaarschap van data prominenter naar voren. Dit zijn onderwerpen die niet meer op lokaal niveau opgelost kunnen worden. Hiervoor is een gecoördineerde aanpak op nationaal niveau nodig, centraal beleggen wat beter centraal opgepakt kan worden en lokaal houden wat lokaal hoort.

De digitale transformatie van onze maatschappij blijft een ontdekkingsreis waar een nieuwe manier van samenwerken bij past die de risico’s evenredig verdeelt en waar in vertrouwen kennis gedeeld wordt. Waar het duiden van de data steeds belangrijker wordt net als de kunst om alleen de relevante data te bewaren en zoveel mogelijk data weg te gooien. Gaan we data gestuurd werken of wordt het data onderbouwt? Een groot verschil waar de menselijke invloed een essentiële rol in speelt.

Bij deze een oproep om een nationaal coördinerend smart city programma bureau op te zetten dat lopende initiatieven verbindt, randvoorwaarden benoemd, de ethische discussie rondom data op de agenda zet, grootschalige projecten rondom maatschappelijke vraagstukken initieert en zorgt dat die worden uitgevoerd.

Zijn we er klaar voor? Zeker wel. Gaat het direct lukken? Waarschijnlijk niet. We zullen nog heel wat strubbelingen, tegenwerkingen en mislukkingen te verwerken krijgen voordat er van een begin van volwassenheid sprake is.