Referentie: Opschalen na pilot

Aanbesteding pilot en opschaling voor verbeteren toegankelijkheid  Digitalisering heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen en beïnvloedt ons dagelijks leven en ons werk steeds meer. Breda wil mee met de ‘flow’ van digitalisering. Het biedt nieuwe toepassingen en mogelijkheden om bestaande processen en toepassingen slimmer vorm te geven voor haar inwoners, haar beleid te […]

Meer lezen

Referenties: Smart City

Een van de grootste ontwikkelingen in de stedelijke ontwikkeling is de digitale transitie. Een boeiende, complexe en ingrijpende ontwikkeling.

Meer lezen

Referenties: Smart City as a Service

Een compleet aanbod om een smart city te starten. De service bestaat uit ondersteuning, hardware, software, dashboards, burgerparticipatie en communicatie.

Meer lezen

Nationaal Smart City Living Lab ontwikkelt landelijk opschaalbare Smart city oplossingen

Nationaal Smart City Living Lab ontwikkelt landelijk opschaalbare Smart city oplossingen

“Bij Smart cities draait het om precies weten wat er wanneer gebeurt” Het Nationaal Smart City Living Lab begeleidt gemeenten intensief in de zoektocht naar slimme oplossingen voor de stad. Programmadirecteur Hans Nouwens blikt terug op de eerste twee jaar en gunt ons een kijkje in de toekomst. “Digitaliseren voedt de huidige industriële revolutie.” Het werk […]

Meer lezen

IoT opent ogen voor misstanden

IoT opent ogen voor misstanden

Daar zit je dan, achter je laptop om de metingen weer eens te bekijken van sensoren die rondom de bouwplek zijn opgehangen. De sensoren meten luchtkwaliteit zoals fijn stof, je weet wel dat goedje waar 1.000den mensen volgens RIVM voortijdig aan overlijden maar wat je niet ziet en dat langzaam zijn werk doet. Je kijkt […]

Meer lezen

Omgevingsmetingen voor luchtkwaliteit en geluid

Als het om luchtkwaliteit en geluidsoverlast gaat doet elke gemeente er goed aan om te meten. Of er nu wel of geen plannen voor stadsontwikkeling zijn, door te meten komt er inzicht in de huidige situatie. Tijdens en na interventies kan dan bekeken worden wat de invloed van de ingreep is of is geweest. Hierdoor […]

Meer lezen

Concentratie versus Uitstoot, het verschil

Uitstoot is een (inter)nationaal probleem De overheid berekent de uitstoot (emissies) van schadelijke stoffen zoals CO2. CBS publiceert de uitstoot gegevens. Een lijst van emissiefactoren is hier te vinden. Op internationaal niveau zijn deze berekeningen goed te gebruiken om de achtergrond waardes te verlagen. De achtergrond waardes zijn waardes die over grote gebieden gelijk. Om deze […]

Meer lezen

Casus: Dagelijkse drukte

Casus: Dagelijkse drukte

Smart City living lab in Rijswijk: Overlast in de wijk Binnen de gemeente Rijswijk zijn er, gedurende meerdere jaren, veel klachten vanuit een woonwijk binnengekomen in verband met overlast als gevolg van parkeren, snelheidsovertredingen, zwerfvuil, intimidatie en geluid, welke toegeschreven wordt aan de aanwezige scholieren. De gemeente heeft de luchtkwaliteit- en geluidsensoren ingezet als een […]

Meer lezen

Amsterdam kan digitaal wereldleiderschap bemachtigen

Amsterdam kan digitaal wereldleiderschap bemachtigen

Digitale technologieën ontwikkelen zich steeds sneller; innovaties volgen elkaar razendsnel op. Er zijn nu meer kansen dan ooit om de toekomst vorm te geven, en Amsterdam wil daarin op internationaal niveau het voortouw nemen. Accenture en VNO-NCW onderzochten wat hiervoor nodig is. Uitgelicht: “De werkelijke waarde van de digitalisering ligt echter in nieuwe businessmodellen en […]

Meer lezen

Beslis en analyse tool voor lokale interventies

We willen leven in een gezonde stad waar de luchtkwaliteit zo goed mogelijk is. Van de gemeente verwachten we dat zij daar beleid op voert en acties onderneemt. Om passend beleid te maken is kennis nodig van de lokale omstandigheden. Dankzij hyper lokaal te meten kunnen er vraaggerichte en op maat beslissingen worden genomen voor lokale […]

Meer lezen