Omgevingsmetingen voor luchtkwaliteit en geluid

Begin met gewoon te meten Als het om luchtkwaliteit en geluidsoverlast gaat doet elke gemeente er goed aan om te meten. Of er nu wel of geen plannen voor stadsontwikkeling zijn, door te meten komt er inzicht in de huidige situatie. Tijdens en na interventies kan dan bekeken worden wat de invloed van de ingreep […]

Meer lezen

Concentratie versus Uitstoot, het verschil

Uitstoot is een (inter)nationaal probleem De overheid berekent de uitstoot (emissies) van schadelijke stoffen zoals CO2. CBS publiceert de uitstoot gegevens. Een lijst van emissiefactoren is hier te vinden. Op internationaal niveau zijn deze berekeningen goed te gebruiken om de achtergrond waardes te verlagen. De achtergrond waardes zijn waardes die over grote gebieden gelijk. Om deze […]

Meer lezen

Amsterdam kan digitaal wereldleiderschap bemachtigen

Amsterdam kan digitaal wereldleiderschap bemachtigen

Digitale technologieën ontwikkelen zich steeds sneller; innovaties volgen elkaar razendsnel op. Er zijn nu meer kansen dan ooit om de toekomst vorm te geven, en Amsterdam wil daarin op internationaal niveau het voortouw nemen. Accenture en VNO-NCW onderzochten wat hiervoor nodig is. Uitgelicht: “De werkelijke waarde van de digitalisering ligt echter in nieuwe businessmodellen en […]

Meer lezen

Beslis en analyse tool voor lokale interventies

We willen leven in een gezonde stad waar de luchtkwaliteit zo goed mogelijk is. Van de gemeente verwachten we dat zij daar beleid op voert en acties onderneemt. Om passend beleid te maken is kennis nodig van de lokale omstandigheden. Dankzij hyper lokaal te meten kunnen er vraaggerichte en op maat beslissingen worden genomen voor lokale […]

Meer lezen

Begeleiden van overheden

De begeleiding is gericht op het toevoegen van smart oplossingen die bijdragen aan de casus. Daarbij ondersteunen we de projectteams bij het betrekken van interne en externe partijen, voeren we projectmanagement uit, en verzorgen we workshops. Overheden die we begeleiden of begeleid hebben Gemeente Breda; smart city toepassingen binnen de ontwikkeling van het Seelig trace […]

Meer lezen

Inkoop- en contractmanagement

Connected Worlds voert zowel het inkoop- als contractmanagement uit voor smart gerelateerde vraagstukken en heeft ervaring met het gehele inkoopproces voor integrale smart city vraagstukken en de onderliggende thema´s zoals openbare verlichting en mobiliteit. Voor het bepalen van de strategie voor het inkoop- en contractmanagement op smart city vraagstukken staat voor Connected Worlds de businesscase […]

Meer lezen

EMVI-digital

Connected Worlds heeft specialistische kennis op gebied van EMVI aanbestedingen waarbij gunning plaats vindt op basis van prijs en kwaliteit. Naast tendermanagement leveren we ondersteuning bij het opstellen van EMVI-kwaliteitsdocumenten Een specifiek onderdeel van het tenderproces zijn de EMVI aanbestedingen waarbij de gunning plaats vindt op basis van prijs en kwaliteit. Connected Worlds bepaalt niet […]

Meer lezen

Project- en programma management

Connected Worlds stuurt smart city vraagstukken aan en heeft ervaring met het implementeren en uitrollen van smart city visies. Daarbij staat een ‘businesscase gedreven’ aanpak centraal. Vooral het stimuleren van een optimale afstemming en samenwerking tussen de verschillende disciplines is een voorwaarde voor het succesvol verloop van een smart city opgave. Onze kracht ligt daarom […]

Meer lezen

7de Gemeente sluit aan bij nationaal living lab

7de Gemeente sluit aan bij nationaal living lab

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft in oktober ingestemd met deelname aan het Programma Nationaal Smart City Living Lab. Connected Worlds verzorgt het algehele programmamanagement en helpt individuele gemeenten bij de uitvoering van de casus en inbedding van nieuwe werkwijzen door gebruik van data in de organisatie. Met hun deelname krijgt gemeente Leidschendam-Voorburg toegang tot: Overall […]

Meer lezen

Lancering Lichtmast Sensor Unit

Lancering Lichtmast Sensor Unit

Op de beurs ‘Dag van de Openbare Ruimte’, gehouden op 27-28 september 2017, is de Lichtmast Sensor Unit voor het eerste gepresenteerd. Tijdens de beursdagen is voornamelijk onderzocht wat professionals van de sensor unit vonden. Online kregen we veel aandacht. In de beurs editie van Ruimte& Licht was het artikel over de unit veruit het […]

Meer lezen