Terug naar analoog? No way back!

Terug naar analoog? No way back!

Column in het BTG magazine van de branche vereniging voor telecom grootgebruikers. Klik hier voor het hele magazine

Back? no way. No way back!

Let op, u wordt hier gesensd. Jazeker steeds meer apparaten halen data op uit de openbare buiten ruimte. De ruimte die u instapt als u uw huis verlaat. Stoep, straat, plein, riool.

De kwaliteit van leven die we nastreven kan alleen als we uit die ruimte veel gerichtere informatie krijgen. Door precies te weten waar wateroverlast gaat plaatsvinden kunnen daar pompen aangezet worden. Waar de luchtkwaliteit te ongezond is, kan het verkeer tijdelijk omgeleid worden. Je rijdt zo naar die lege laad en losplaats in de binnenstad. Zwerfvuil komt gelijk in beeld. Direct inzicht in veilige looproutes bij mensenmassa’s. Al die data is nodig om de stad van de toekomst vorm te gegeven. Dat is niks nieuws daar zijn we de laatste decennia al volop mee bezig. Het bewijs ligt onder de grond. Een peperdure spaghetti van kabels en leidingen. Alleen voor de straatverlichting is zo’n 8-9 miljard geïnvesteerd, waarvan de meeste kosten in de grond zitten. En het gaat door. Huizen worden aangesloten op glasvezel, de behoefte aan een steeds snellere mobiel netwerk, de aansluiting van steeds meer apparaten op het internet. De telecominfrastructuur wordt steeds kritieker. Met direct daaraan gekoppeld de elektriciteit voorziening. Geen stroom is ook geen digitale data.

Onze prachtige wereldberoemde oude steden met de karakteristieke kades, bruggetjes en wegen zijn aangelegd voor de voertuigen en drukte van toen. Nu rijden er voor thuisbezorging zwaardere vrachtwagens overheen, zijn er veel meer voertuigen en verkeersbewegingen in de stad. De infrastructuur van weleer begint te knellen. Vertaal dat naar de telecomvoorzieningen die we nu aanleggen en waar we al naar enkele 10 tallen jaren niet meer mee vooruit kunnen. Wat is er aan datavoorzieningen nodig voor een toekomstbestendige stad? Bekijk een straat eens als deze is opengebroken, wat er zoal in de grond is gestopt aan kabels en leidingen. Is dat toekomstbestendig? En dan komen er nog grote ontwikkelingen aan waarvoor de straat meerdere keren open zal moeten: de aanpassingen voor het Klimaat en Schone Lucht Akkoord, de energietransitie, de aanleg van sneller mobiel internet, fyber to the home, de Omgevingswet met omgevingswaarden, elektrificatie van vervoer (1,8 miljoen laadpalen), de woningbouw opgave.

Als dat al niet voldoende druk legt op de digitale infrastructuur wordt de noodzaak om ons te verdedigen tegen uitval steeds groter door aanvallen die door enkelingen, groepen en naties gedaan worden op die digitale infrastructuur.

Terug naar het analoge tijdperk is pijnlijk. Dat station is gepasseerd, no way back. Maar we kunnen ook helemaal niet terug. Het is nog best leuk voor een vakantie om zonder digitale middelen te leven. Maar op een enkeling na kunnen we niet meer zonder, althans niet zonder de pijnlijke consequenties te accepteren. En als we met nog meer mensen willen leven met stedelijke faciliteiten met minder verspilling en beter gebruik van grondstoffen in een gezondere omgeving, dan kan dat alleen als we handelingsperspectieven veel preciezer kunnen inzetten. En daar is data voor nodig en een vitale digitale infrastructuur. Waar mee te beginnen? Een eerste stap is te weten waar er een uitval van de kritische stedelijke infrastructuur, om welke reden dan ook, dreigt. Dat kan met het opzetten van een platform door organisaties die verantwoordelijk zijn voor een van de kritisch processen binnen een stedelijke omgeving. Een zowel technisch als organisatorisch platform waarin een dreiging voor de een, de waarschuwing voor de ander wordt. Waarin ketenafhankelijkheden en cascade-effecten in kaart worden gebracht voor handelingsperspectieven. Op landelijk niveau wordt hier aan gewerkt. Tijd om ook voor de complexe geïntegreerde stedelijke digitale infrastructuur een waarschuwingssysteem te maken. Hiermee kunnen we economische schade voorkomen, maatschappelijke onrust uitstellen, aantasting van de politieke geloofwaardigheid verminderen en zelfs persoonlijk letsel voorkomen. Back? No way!