VNG Realisatie kennispartner Nationaal Living Lab

VNG Realisatie heeft zich als partner aangesloten bij het Programma Nationaal Smart City Living Lab. Het Living Lab richt zich met name op leren van de verschillende gemeentelijke cases, samenwerking tussen gemeenten en opschaling van toepassingen.

Connected Worlds voert het programma management uit voor het Nationaal Smart City Living Lab.

Ervaringen delen met andere gemeenten

De deelnemende zeven gemeenten hebben ieder een eigen lokale case ingebracht waar ze, mede op basis van metingen op luchtkwaliteit en geluid, een oplossing voor zoeken. Daarbij wordt gekeken naar welke bronnen van informatie, partners en organisatieproces je nodig hebt. Hoe kom je tot een scherpe casus? Welke impact heeft zo’n datagedreven project op je organisatie? Welke nieuwe en bestaande databronnen kan je gebruiken voor lokale opgaven? Welke knelpunten kom je tegen t.a.v. privacy, standaardisatie en opschaling?

Dat zijn precies de vragen waar VNG Realisatie over mee kan denken en de opgedane ervaringen willen zij graag delen met andere gemeenten. Vanuit de Data Science Hub en Smart City gaan ze daarom actief meewerken aan een aantal cases en hun expertise inzetten. Kijk op de pilot starter, hier staat hoe uw gemeente mee kan doen aan het programma.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit initiatief? Meld u dan aan voor de volgende bijeenkomsten:

Bron: VNG Realisatie Nieuws