Axians levert IoT platform voor Connected Worlds

Axians levert IoT platform voor Connected Worlds

Connected Worlds verbindt de wereld van de openbare buitenruimte met de wereld van digitalisering. Digitalisering maakt het mogelijk om vraagstukken uit de fysieke leefomgeving op een slimme manier op te lossen. Denk daarbij aan een betere doorstroming van het verkeer, betere luchtkwaliteit voor een gezondere leefomgeving, inzicht in het effect van milieuzones en overlastvermindering bij grote bouwwerkzaamheden.

Om inzicht te krijgen welke maatregelen het beoogde effect hebben, plaatst Connected Worlds zogenaamde Lichtmast Sensor Hotels. Dit zijn onopvallende units waar een veelheid van sensoren de omgeving meten. In  2018 is er op deze manier zo’n 9 miljard gegevens opgehaald en was dit het grootste private luchtmeetnetwerk in Nederland. Meer informatie en data op de website van Slimste Stad.

Om alle data te verwerken is er samenwerking gezocht met Axians. Dit heeft uitgemond in een Machine as a Service platform dat gespecialiseerd is in het verwerken van sensor data.

Voor meer info over het IoT platform klik hier >> Machine as a Service IoT platform (128 downloads)

Het Lichtmast Sensor Hotel maakt onderdeel uit van de toolkit om het effect van maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren inzichtelijk te maken. Andere onderdelen in de toolkit zijn dashboards per stakeholder met relevante data.

Voor meer informatie: 

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht, liefst geen gratis email-account zoals gmail)

Eén reactie - Een reactie plaatsen
  • Here -

    Het Internet of Things refereert aan de situatie waar semi-intelligente voorwerpen zelfstandig met elkaar kunnen communiceren en gegevens kunnen uitwisselen over het internet. In de Rotterdamse haven gaat het dan onder andere om kademuren, meerpalen en wegen. De sensoren die hierop en in verwerkt zijn, sturen op continue basis meetgegevens naar het te ontwikkelen platform. De eerste stap wordt het verzamelen van hydro- en meteogegevens, zoals waterstanden, zoutgehalte, windsnelheid, zicht en stroming. Vanaf maart 2018 is deze informatie actueel beschikbaar via het platform zodat het Havenbedrijf nog beter haar kerntaak van het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart kan uitvoeren. Ook voor het duurzaam ontwikkelen, beheren en exploiteren van de haven levert dit bijzonder belangrijke input op.

  • Een reactie plaatsen

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *