Programma Bouwstofwijzer

De komende jaren zal er veel overlast zijn door graaf- en bouwactiviteiten. Werkzaamheden die nodig zijn om woningen te bouwen, het elektriciteits- en datacommunicatienetwerk en infrastructuur aan te passen en het Klimaatakkoord uit te voeren. Dat kan niet zonder enige mate van overlast door bouwstof. Fijnstof is ongezond. Daarom willen de partners in dit project leren hoe de blootstelling aan fijnstof/bouwstof zo laag mogelijk kan zijn. Dat doen ze door samen met omwonende, betrokken overheidsinstanties en kennispartners lokaal de luchtkwaliteit te meten, en te onderzoeken welke maatregelen tegen verspreiding van fijnstof het beste werken. Die maatregelen verwerken ze in de processen voor het voorbereiden en uitvoeren van graaf- en bouwprocessen. Dat doen ze in nauwe samenwerking met alle stakeholders binnen en buiten de overheid.

Connected Worlds heeft het programma ontwikkeld en de partijen betrokken. In de uitvoering heeft Connected Worlds de verantwoordelijkheid van projectleider.

Partners: Rijkswaterstaat (penvoerder), gemeente Utrecht, gemeente Dordrecht, Connected Worlds.

Stof neerslag rondom de bouwplaats