Digitalisering en ethiek Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Digitalisering en ethiek Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Het OFL organiseert een moreel beraad om op het terrein van slimme mobiliteit, slimme camera’s en sensoren in de fysieke leefomgeving en drones op basis van reflectie verschillende ethische dilemma’s in beeld te brengen. Deze worden vervolgens gedurende het OFL-proces met vertegenwoordigers van IenW, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en (expert) burgers omgevormd tot concrete handelingsperspectieven. Een […]

Meer lezen