Werkgebied Integrale gebiedsontwikkeling

Het voortbrengingsproces van een integrale gebiedsontwikkeling gaat in de komende jaren opnieuw uitgevonden worden. Ontwikkelingen als circulariteit, CO2-reductie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en Omgevingswet maken dat er meer partijen met meer belangen betrokken gaan zijn, dat businesscases gaan veranderen en dat werkprocessen gaan veranderen. En ook de bewoner zelf verandert en stelt hogere eisen aan haar leefomgeving op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. Met deze veranderende belangen wordt data steeds belangrijker. Als er geen data is, dan kunnen veel van de bovengenoemde belangen niet behartigd worden. Denk aan het verduurzamen van de energiehuishouding, waterhuishouding, afvalstromen,  mobiliteit en mobiliteit als een dienst, circulair bouwen, verduurzaming logistiek, deelconcepten, luchtkwaliteit, enz. Er moet in het voortbrengingsproces van het gebied dus niet alleen nagedacht worden over de fysieke inrichting, maar ook over de inrichting van de data architectuur. Daarbij gelden er randvoorwaarden zoals privacy en cyberweerbaarheid.

Connected Worlds is o.a. via het Digitale Ecosystemen Instituut aan de Universiteit Nyenrode betrokken bij ontwikkeling van nieuwe aanpakken voor integrale gebiedsontwikkeling.